Disclaimer

Orgelcomité Vosselaar (Orgelvosselaar.be) Disclaimer, versie 01.00 van 12 augustus 2018.

Uitgever: Het Orgelcomité Vosselaar is de bevoegde Uitgever van de website: https://www.orgelvosselaar.be en alle onderliggende pagina’s.

Gebruiker: bezoekers van de website

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt Gebruiker in met deze disclaimer.

De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Bijgevolg kan ze niet als een persoonlijk, noch professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Uitgever werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is of dat de informatie onjuistheden zou bevatten. Indien dit het geval is dan zal Uitgever de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te verbeteren.

De Uitgever van de website kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor gelijk welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die mogelijk zou ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze website.

Uitgever behoudt het recht om naar eigen inzicht en op ieder gewenst ogenblik de website te veranderen of te beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Uitgever verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door gebruik ervan.  

Vragen en feedback

Het Orgelcomité Vosselaar
Zetelt op Heike 6, 2350 Vosselaar

Email: infoATorgelvosselaar.be (vervang AT door @)

Contactformulier op de website